Adatkezelési tájékoztató - sütik (cookie-k)

A Melody-Motor-Media Kft., mint a www.melodymotormedia.hu weboldal jogosultja az adott weboldalhoz kapcsolódó személyes adatkezelések tekintetében adatkezelőként jár el. Amennyiben Ön a weboldalt felkeresi, a weboldal működéséhez kapcsolódó rövid szöveges fájlok az un. cookiek, vagy sütik útján, valamint a weboldalon végzett tevékenységeitől függően egyéb esetekben (pl. kapcsolatfelvétel) az Ön személyes adatainak a kezelésére kerül sor. Személyes adatainak kezelésével összefüggésben az alábbi információkat bocsájtjuk a rendelkezésére.

1. Az Adatkezelő adatai

 • cégnév: Melody-Motor-Media Kft.                   
 • székhely: 1031. Budapest, Péter utca 6.   
 • cégjegyzékszám: 01 09 561442
 • telefonszám: +36 70 / 340-09-44      
 • e-mail: futar@melodymotormedia.hu

A továbbiakban: Adatkezelő, vagy  Melody-Motor-Media Kft.

A honlap üzemeltetésével kapcsolatos, valamint az adatkezelés során alkalmazott legfontosabb jogszabályok:

 • Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) - amely a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szól. (A GDPR magyar nyelvű szövegét az alábbi weboldalon érheti el: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/ELI/?eliuri=eli:reg:2016:679:oj  a jelen adatkezelési tájékoztatóban szereplő fogalmakat a GDPR 4. cikkében olvasható „fogalommeghatározások” szerinti értelemben használjuk.)
 • 2013. évi V. törvény - a Polgári Törvénykönyvről
 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban Infotv.);
 • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;
 • 2008. évi XLVIII. törvény - a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól

2.         Az adatkezelés által érintett adatok köre

2.a. Az Adatkezelő a weboldalán elérhető „online árajánlatkérés”, „online futárrendelés” ill. „állásajánlatok” esetében az azokra történő jelentkezésnél az ezen funkciók útján megvalósuló személyes adatkezelésekhez kapcsolódóan külön adatkezelési tájékoztatót alkalmaz. Jelen tájékoztató a honlap működésével összefüggésben az alkalmazott technikai (programozási, informatikai) megoldások miatt automatikusan megvalósuló személyes adatkezelésről nyújt tájékoztatást.

2.b. cookiek (sütik)

A weboldal működése során rövid szöveges, vagy számsorokból álló kódokat (süti/cookie) alkalmazunk. A sütiket a  webszerver hozza létre a böngészője segítségével, és azok az Ön gépén egy elkülönített könyvtárban kerülnek tárolásra. A cookiek alkalmazásának céljai: a működés optimalizálása, a felhasználóbarát kialakítás biztosítása, tovább statisztikai célok.

A cookiek két formáját alkalmazzuk a weboldal működése során az ideiglenes (rövid ideig tárolódó, vagy un. munkamenet) cookiek, továbbá a hosszabb ideig tárolódó (tartós) cookiek. Az ideiglenes cookiek, és a hosszabb időn át tárolódó cookiek is azt a célt szolgálják, hogy az adott böngésző, és így az adott számítástechnikai eszköz (pl. asztali számítógép, laptop) azonosíthatóvá váljon. Az ennek során kezelt adat tehát az azonosítást szolgáló cookie, valamint az adott azonosítóhoz kapcsolódó, a weboldalon kifejtett aktivitás (pl. a weboldal megnyitásának, elhagyásának/bezárásának ideje, a weboldalon végrehajtott műveletek). Tájékoztatjuk, hogy a weboldalon futó cookiek nem alkalmasak az Adatkezelő általi közvetlen személyazonosításra, mivel nem a felhasználót (vagyis a weboldalt meglátogató személyét), hanem az általa használt böngésző programot, és eszközt azonosítják.

A weboldalon alkalmazott  cookiek:

 •  _ga
 • Leírás: egyedi azonosítót regisztrál, a Google Analytics által alkalmazott cookie, amelyet a szolgáltatás arra használ, hogy információkat gyűjtsön és jelentést készítsen a weboldal használatára vonatkozó statisztikai adatokból anélkül, hogy egyénileg azonosítaná a látogatókat a Google számára.
 • Típus: statisztikai

 

 • _gid
 • Leírás: egyedi azonosítót regisztrál, a Google Analytics által alkalmazott cookie, amelyet a szolgáltatás arra használ, hogy az érintett weboldal felhasználási módjáról statisztikai adatot generáljon, továbbá, hogy a felhasználókat megkülönböztesse egymástól.
 • Típus: statisztikai

 

2.c. A weboldalon alkalmazott idegen kódok/cookiek (statisztika)

A weboldalunkban Google LLC. - mint külső szolgáltató – statisztikai célú idegen (azaz az Adatkezelőtől különböző féltől származó) kódjai/cookie-jai kerülnek alkalmazásra. Felhívjuk a figyelmét, hogy a külső szolgáltató mind az oldal látogatásával kapcsolatos anonim (statisztikai célokat szolgáló) adatokat, mind az Ön által használt böngésző beállításaival, valamint az oldalon kifejtett aktivitásával kapcsolatos adatokat tárolhat (pl. az adott böngészőt használó milyen tartalmat nézett meg a honlapon, mikor nézte meg).  Az említett kódok nem alkalmasak a szolgáltató, illetve az Adatkezelő általi közvetlen személyazonosításra, mivel a látogató személyes adatait nem tartalmazzák, kizárólag az Ön által használt böngésző szoftvert azonosítják.

Ön jogosult rá, hogy a Google által alkalmazott cookie-kat letiltsa vagy személyre szabja. A Google által végzett adatkezelésről részletesebb információkat az alábbi weblapon találhat: https://www.google.hu/intl/hu_hu/policies/privacy

A Google által alkalmazott cookiekról itt lehet bővebb információt találni: https://policies.google.com/technologies/types

Kérdéseire az alábbi elérhetőségen kérhet további tájékoztatás:  data-protection-office@google.com

Ön továbbá bármely időpontban jogosult a cookiek alkalmazását a böngészőprogramjában általában letiltani, ebben az esetben viszont a weblapon keresztül elérhető bizonyos szolgáltatások hozzáférése, egyes funkciók zavartalan használata korlátozottá válhat. Leggyakrabban a böngésző programok beállításai körében lehet törölni a sütiket a saját számítógépről, valamint annak alkalmazását is itt lehet letiltani pl.:

Edge: Beállítások/speciális beállítások/Adatvédelem és szolgáltatások/cookiek engedélyezése menüpont alatt;

Chrome:  Beállítások/Speciális lehetőségek/Tartalombeállítások/cookie-k/összes cookie és webhely adat/összes eltávolítása .)

3. Az adatkezelés jogalapja, célja

3.a. Az adatkezelő által alkalmazott statisztikai,  célokat szolgáló cookiek esetén az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, amit a weboldalon megjelenő kiemelt szövegsávban lévő „Elfogadom” gombra kattintással adhat meg. Ez egyben a cookiek alkalmazásával történő személyes adatkezeléshez történő hozzájárulást is jelenti.

Az „Elfogadom” gomb megnyomásával Ön hozzájárul ahhoz is, hogy az Adatkezelő a jelen  tájékoztatóban megjelölt adatok, információk rögzítéséhez szükséges, külső szolgáltató (Google LLC.) által alkalmazott idegen kódokat használjon a weblappal összefüggésben, és szintén hozzájárul a személyes adatai ezúton történő kezeléséhez.

3.b. Az adatkezelés célja:

 • a weboldal optimális működésének biztosítása;
 • az Ön, mint felhasználó (pontosabban az Ön által használt böngésző) azonosítása,

A statisztikai célú cookiek esetében látogatottsági információk gyűjtése, amelyek útján az Adatkezelő főként arról szerez információt, hogy hány látogató kereste fel weboldalát, és a látogatók mennyi időt töltöttek a weboldalon. A program felismeri a látogató IP címét, ezért tudja követni, hogy a látogató visszatérő vagy új látogató-e.

A weblapról begyűjtött cookie információk segítségével jobban megismerhetőek a weblappal kapcsolatos használati szokások, továbbá lehetőség nyílik információkat elemezni és ezzel is elősegíteni a weblap szolgáltatásainak fejlesztését és javítását. Az Adatkezelő a felhasználókra vonatkozó valamennyi adatot és tényt bizalmasan kezel, azokat kizárólag a szolgáltatásai fejlesztéséhez használja fel.

4. Az adatkezelés időtartama

 •  _ga
  • Lejárat: 2 év
 • _gid
  • Lejárat: 24 óra

Amennyiben az Ön által használt böngésző programban Ön letiltja a cookiek alkalmazását (törli azokat) az azok útján történő adatkezelés eddig az időpontig tart.

5. A kezelt személyes adatok átadásának, továbbításának esetei

5.a. Az Adatkezelő külső tárhelyszolgáltatóval szerződött, amely tárhelyszolgáltató biztosítja az Adatkezelő weboldalának működése körében képződő adatok tárolási kapacitását. A bevont szerződött tárhelyszolgáltató, mint adatfeldolgozó az Adatkezelő rendelkezései szerint végzi tevékenységét. Feladatai ellátása érdekében a keletkező adatokat tárolja, valamint meghatározott esetekben és módon (pl. üzemzavar elhárítása, biztonsági mentések elvégzése)  a tárolt adatokkal további adatkezelési műveleteket végezhet. A bevont tárhelyszolgáltató adatai:

 • név: Tárhely.Eu Kft.
 • székhely: 1144. Budapest, Ormánság utca 4. X. emelet 241.
 • elérhetőség: tel.: +36 (1) 789 2789; e-mail: support@tarhely.eu

5.b. A Google által használt cookiek tekintetében külső szolgáltatóként az alábbi társaság működik közre:

A Google LLC. regisztrált tagja az Amerikai Egyesült Államok és az Európai Unió Bizottsága által megkötött adatvédelmi pajzs egyezménynek , így az irányába történő adattovábbítás esetén az uniós adatvédelem szintjének megfelelő szintű védelmet kell vélelmezni, ezért az nincs további feltételhez kötve.

5.c. Adattovábbítás harmadik (EU-n kívüli) országba

Az Adatkezelő nem végez az Európai Unión kívülre irányuló adattovábbítást. A Google idegen kódok/cookiek használatával összefüggésben a korábbiakban megjelölt adatok a Google, szerveire (adott esetben tengeren túli szervereire) is kerülhetnek, ugyanakkor a Google LLC. tekintetében az adatvédelmi pajzs egyezmény folytán az uniós adatvédelem szintjének megfelelő szintű védelmet kell vélelmezni, ezért az adattovábbítás nincs további feltételhez kötve.

6. A kezelt személyes adatok védelme

Az Adatkezelő az adatkezelési műveletek technikai és eljárási szabályainak kidolgozása során nagy hangsúlyt fektet arra, hogy az Ön adatainak a megfelelő fizikai és informatikai védelme biztosított legyen. Az alkalmazott intézkedések célja elsősorban a kezelt adatokhoz történő jogosulatlan hozzáfér lehetőségnek, az adatok jogosulatlan megváltoztathatóságának, továbbításának, nyilvánosságra hozatalának, törlésének vagy sérülésének elkerülése, megakadályozása. Az Adatkezelő az adatkezelés során alkalmazott eszközöket és intézkedéseket ennek megfelelően választja meg. Gondoskodik róla továbbá az Adatkezelő, hogy a kezelt adatokhoz csak az arra feljogosítottak férhessenek hozzá és a kezelt adatok hitelessége és változatlansága biztosított legyen.

7. Az érintett jogai az adatkezeléssel összefüggésben

Az Adatkezelő által folytatott, az Ön személyes adatait érintő adatkezelés kapcsán Ön jogosult:

 • a megfelelő és átlátható tájékoztatásra, ennek keretében, hogy visszajelzést kapjon az Adatkezelőtől arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e;
 • pontatlan személyes adatainak helyesbítését kérni;
 • kezelt személyes adatainak törlését kérni, amennyiben az adatkezelés kizárólag az Ön hozzájárulásán alapul, vagy ha az adatokra már nincs szükség abból a célból amiért gyűjtve lettek, illetve ha az adatkezelés jogellenes;
 • személyes adatai hordozhatóságának jogával élni, vagyis jogosult személyes adatait széles körben használt, géppel olvasható formában megkapni, más adatkezelőhöz továbbítani, ill. ezt kérni, feltéve, hogy az adatkezelés automatizált, és szerződésen, vagy hozzájáruláson alapul, továbbá hogy az említett jog gyakorlása más jogos érdekét, szabadságát nem sérti;
 • személyes adatai kezelésének korlátozását kérni (például, ha a kezelt adatainak pontossága vitatott, vagy felmerült az adatkezelés jogellenessége ezen körülmények tisztázásáig);
 • tiltakozni személyes adatai kezelése ellen (például, ha az adatkezelés jogalapja az adatkezelő, vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése), illetve korábban adott hozzájárulását bármikor visszavonni,
 • sérelmesnek vélt adatkezelés esetén felügyeleti hatósághoz, bírósághoz fordulni.

Az érintett egyes jogainak tartalma

 1. személyes adatokhoz való hozzáférés joga: az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, akkor jogosult arra, hogy a hozzáférést kapjon a következő információkhoz:
 • kezelt személyes adatai kategóriái,
 • az adatkezelés célja,
 • címzettek akikkel közölték, vagy közölni fogják a személyes adatait,
 • az adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy az időtartam meghatározásának szempontjai
 • az adatok forrása, ha nem az érintettől lettek gyűjtve az adatok,
 • a felügyeleti hatósághoz fordulás (panasz) jogáról,
 • ha történik automatizált döntéshozatal, profilalkotás az adatkezelés során, akkor ennek tényéről, logikájáról, illetve az Önre nézve várható következményeiről. 
 1. személyes adatok helyesbítésének joga: az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, illetve kérheti, hogy a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.
 2. személyes adatok törlésének joga: az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha:
 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték vagy;
 • az érintett visszavonja a hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja vagy;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték vagy;
 • a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell vagy;
 • a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan (pl. valamilyen on-line marketing, internetes nyereményjáték keretében) került sor.

Előfordulhatnak olyan fontos okok, érdekek, amelyek akkor is lehetővé tehetik az érintett adatainak kezelését, ha azok törlését kérte (ilyen lehet pl. a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása, vagy ha az jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges, illetve ha jogszabályi előírás folytán kötelező az adatkezelés).

 1. az adatkezelés korlátozáshoz való jog: az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha:
 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát (ez esetben a korlátozás addig tart, amíg az Adatkezelő ellenőrzi a személyes adatok pontosságát) vagy;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett az adatok törlése helyett kéri azok felhasználásának korlátozását, vagy;
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen (ez esetben addig tart a korlátozás, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben);

A korlátozás időtartama alatt – leszámítva a fontos közérdek, illetve a személyek jogainak védelméhez fűződő eseteket – az adott adat tárolásán kívül azzal más adatkezelési művelet nem végezhető

 1. Az adathordozhatóság joga: az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. Ez a jog akkor illeti meg az érintettet, ha az adatkezelés az ő hozzájárulásán, vagy szerződésen alapul, és automatizált módon történik. A jog gyakorlása nem érintheti hátrányosan mások jogait, szabadságát.
 2. a tiltakozás joga: amennyiben az adatkezelés jogalapja az adatkezelő által érvényesíteni kívánt jogos érdek, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen. Ilyen az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

8. Jogorvoslati jogok

Amennyiben az Ön megítélése szerint a személyes adatainak az Adatkezelő általi kezelése kapcsán jogsérelem érte, és az ezzel kapcsolatos kérésire, észrevételeire megítélése szerint nem, vagy nem megfelelő időben, illetve módon reagáltunk Ön jogosult az illetékes felügyeleti hatósághoz panasszal fordulni.

Az illetékes felügyeleti hatóság adatai:

 • megnevezés: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
 • cím: 1125. Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22c,
 • e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
 • telefon: (1) 391 1400

Ön jogosult továbbá a lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez fordulni, amennyiben megítélése szerint az Adatkezelő személyes adatait jogszabály, vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában foglalt rendelkezéseket megsértve kezeli.

Javasoljuk, hogy amennyiben a felügyeleti hatósághoz, bírósághoz fordulást tervezi, előzetesen az Adatkezelőnél érdeklődjön, mivel a felmerült kérdései, orvoslást igénylő kérései tekintetében a szükséges információk az adatkezelőnél állnak rendelkezésre.

Társaságunk elkötelezett a jogszerű, átlátható és tisztességes adatkezelés elveinek megvalósítása mellett, ezért a sérelmesnek vélt helyzetekben soron kívül intézkedünk a felmerült kérdések tisztázására, illetve a megállapított sérelem orvoslására és a megállapításokról, valamint a tett intézkedéseinkről, továbbá amennyiben az adatkezeléssel kapcsolatban kérdéssel fordul az Adatkezelőhöz a hozzánk fordulásától számított legfeljebb 1 hónapon belül tájékoztatjuk.